de-Hojnost

03.02.2022

Téma hojnosti není jen o penězích a materiálních statcích, jak by se na první pohled mohlo zdát... 

Datum: 2. - 5. června 2022

Místo: Údolí volavek

Cena: 4.000,-Kč (za čtyřdenní kurz od čtvrtka nebo 3.000,-Kč třídenní kurz od pátku)


Téma hojnosti není jen o penězích a materiálních statcích, jak by se na první pohled mohlo zdát. Indiáni považují za hojnost a zároveň za předpoklad zdraví, abychom měli vyřešené základní vztahy - tj. vztah sám k sobě, ke svému partnerovi, dětem, rodičům, sourozencům, k přátelům, práci... Když pochopíme, že nežijeme v nepřátelském světě, že jsme sem nepřišli trpět, ale prožívat své sny, tak začneme poznávat hojnost. Když něco vlastníme, ono to vlastní i nás. 

Na hojnost je dobré nahlížet tak, že žijeme v dostatku, ve štěstí, v důvěře Vesmíru a Matce zemi, že se o nás vždy ve správný čas postarají. Potom plujeme v proudu života. Potom kráčíme životem beze strachu, cestou krásy, se zvědavostí, otevřeností a připraveni tvořit, dávat světu zpět.. 

Tento seminář bude zejména o naladění se na proud života, naladění se na tuto důvěru a lehkost. Naladění se na nalézání bohatství a krásy v každém okamžiku. 

Při tématu hojnosti se opět dotkneme i hledání svého poslání, protože pokud kráčíte po cestě, kterou si Vaše duše přeje jít, Vesmír Vás podpoří a přijde i hojnost.

Součástí semináře bude Rituál ohně, při kterém se stařešinové a šamani potkávají každý měsíc v kruhu u ohně, aby vizí a sněním vytvářeli lepší svět pro své vnuky a vnuky svých vnuků.

V rámci čtyřdenního kurzu se budeme také věnovat "vytváření prostoru pro zdraví", povídání i vyzkoušení si technik energetického a mentálního léčení.

Vše bude probíhat v nádherné nedotčené přírodě plné lesů a rybníků a to nám také umožní více splynout s přírodou a Vesmírem a pochopit toto naše propojení.

V ceně kurzu je ubytování. Podrobnosti kurzu zasíláme emailem před akcí. Kdo potřebuje odvoz, vždy se najde volné místo u někoho v autě ☺. Ubytování je buďto v chatách, které jsou vybavené kuchyňskou linkou a ledničkou, nebo kdo má chuť, může se ubytovat v týpí.

Přihlášení:

mobil : 724074839 nebo 603171612

email: info@udolivolavek.cz

Kurz vede Filip Linhart. Dlouhodobě se zaměřuje na sílu mysli, na nalezení své životní cesty a svého poslání. Inspiruje se znalostí a zkušenostmi přírodních národů a šamanských kultur. Je propagátorem života v souladu s přírodou, spolu s manželkou založil přírodní centrum Údolí volavek.