de-Roční škola - "Šamanské léčení - cesta k osobní svobodě"

07.12.2022

Šamanské léčení má odlišný přístup než naše západní medicína. Zaměřuje se hlouběji než k identifikaci vnějších příznaků a snaze o jejich odstranění. Nalézá příčiny dříve než se projeví v našich životech. Nalézá rodová zatížení, traumata z dětství, energetické vazby k osobám nebo událostem v minulosti, které bychom ve svých životech měli opustit. Na úrovni energetické i na úrovni uvědomění potom tyto zátěže odstraňuje a pomáhá nám žít ve zdraví, síle a svobodě. Pomáhá nám nalézt smysl našeho života a tím vstoupit do radosti a naplnění. Některé výsledky léčení se mohou projevit velmi rychle, některé se projeví za měsíce nebo roky. Důležité je ale pochopení tohoto šamanského přístupu a toho, že naším největším nepřítelem není nikdo jiný, než náš vlastní strach. A pokud se dokážeme zbavit strachu - ať už strachu o materiální zabezpečení, o své blízké nebo (a to zejména) strachu ze smrti, pak získáme skutečnou svobodu a jiné pochopení reality, ve které žijeme. Získáme jiný přístup ke tvoření, lásce a sounáležitosti, jakožto principům fungování Vesmíru, které nás budou provázet životem a dají mu vyšší smysl.

Roční škola Šamanského léčení vás provede medicínským kruhem a pomůže vám očistit se od programů, traumat a zážitků, které vám brání žít svobodně. Naučí vás vnímat svět nejen na rovině fyzické, emoční a rovině mysli, ale také pohledem vaší duše i všeho stvoření. Uvidíte svět mnohem bohatší a pestřejší než ho možná vnímáte dnes. Budete pracovat nejen na úrovni uvědomění, ale také na úrovni energetické, která umožňuje mnohem efektivnější a rychlejší odstraňování toho, co už ve svých životech nepotřebujeme. Učení přírodních národů mají dlouhou tradici a a jsou velmi efektivní na všech úrovních našeho bytí. 

Techniky šamanského léčení, které poznáte během roční školy, pomohou nejen vám, využijete je i pro léčení svých blízkých. Šamanské léčení je také o silném propojení s přírodou, naladění se na ni a vůbec žití v harmonii s veškerým bytím. Pokud žijeme v plné harmonii v Vesmírem, Vesmír nám plně zrcadlí zpět naši lásku i naše záměry. Šaman nemá nepřátele v tomto ani v jiných světech a kráčí životem beze strachu jako jaguár pralesem. 

Účastníci roční školy obdrží postupně také několik šamanských zasvěcení, které jim pomohou propojit se se šamanskými liniemi našich předků a potomků a aktivovat / posílit své schopnosti léčení, tvoření, péči o naši planetu a další talenty.

Poté, co se zbavíme závislosti na vlastním utrpení a najdeme svou osobní svobodu, budeme skutečně moci být oporou našim rodinám, dětem i přátelům.  


Škola "Šamanského léčení - cesta k osobní svobodě" vychází z učení a tradic přírodních národů, zejména (ale nejenom) Indiánů z Jižní Ameriky, školy Four Winds dr. Alberta Villolda, technik aktivních Oshových meditací, poznání přírody a dalších duchovních průvodců a učitelů, které jsem měl tu možnost a příležitost na své cestě poznat - a zejména učitele největšího, kterým je Život / Bytí.

Roční škola probíhá osobním setkáním během pěti víkendů, mezi setkáními vždy dvěma 2-3 hodinovými on-line hovory a procvičováním mezi účastníky dle vzájemné dohody. Součástí školy jsou tři individuální hodinové konzultace pro každého účastníka zdarma. V ceně je i ubytování během kurzu v Údolí volavek. 


Termíny a moduly:

I. Cesta Hada - 6.4. - 9.4.2023 

II. Cesta Jaguára - 9.6. - 11.6.2023 

III. Cesta Kolibříka - 1.9 - 3.9.2023 

IV. Cesta Orla - 1.12.-3.12.2023 

V. Cesta Šamana - 9.-11.2.2024

 
Cena: 

40.000,-Kč při zaplacení celé částky do 20.3.2023

50.000,-Kč při postupném placení - 10.000,-Kč za každý modul platbou do 10 dní před jeho zahájením

Pokud vás roční škola Šamanského léčení zaujala, ozvěte se, pošleme vám detailnější informace.


Přihlášení a bližší informace:

mobil : 724074839 nebo 603171612

email: info@udolivolavek.cz

Kurz vede Filip Linhart. Dlouhodobě se zaměřuje na sílu vědomí, na nalezení své životní cesty a svého poslání. Inspiruje se znalostí a zkušenostmi přírodních národů a šamanských kultur. Je propagátorem života v souladu s přírodou, spolu s manželkou založil přírodní centrum Údolí volavek.