Ubytování v našich stavbách

Cena za noc za objekt

Chata ve skandinávském stylu

Chata o velikosti 44m2 s venkovním posezením, kuchyní (kuchyňská linka, nádobí, lednička, vařič), obývacím pokojem, ložnicí, koupelnou a záchodem, vytápění elektrickým přímotopem.

Při více než 4 ubytovaných příplatek 300 Kč za každou další osobu

* v období 1.7.-31.8. minimální doba ubytování 3 noci

2.000 Kč

Srubová chata

Chata o velikosti 45m2 s terasou, kuchyní (kuchyňská linka, nádobí, lednička, vařič) a ložnicí, krbová kamna

Při více než 4 ubytovaných příplatek 200 Kč za každou další osobu

* v chatě není zavedena voda a odpad; voda je ve 20l kanystru s kohoutkem

1.500 Kč

Pokoj ve srubové chatě

Pokoj o velikosti 18m2 s terasou pro 2-3 osoby (vybavena ledničkou a rychlovarnou konvicí, kuchyň venkovní)

1.000 Kč

Pohádkový slaměno-hliněný domek

Romantické ubytování pro 2 osoby s krásným venkovním posezením

1.000 Kč

Týpí

Rodinné týpí o průměru 5,5 m vybavené dle indiánských tradic

s možností vaření a s posezením

Spacáky vlastní + dodáme deky vhodné do týpí

1.200 Kč

Rodinný stan

Kapacita 4-5 osob

Stan je vybaven nafukovacími postelemi, posezením, s možností vaření a elektrickou přípojkou

Spacáky vlastní

900 Kč

Kmenové týpí

Kmenové týpí je umístěno stranou v přírodě, vhodné pro pořádání akcí a pro jednoduché přespání většího počtu osob

Průměr 7 m

2.000 Kč

V areálu není povoleno ubytování psů a jiných domácích mazlíčků.


Od 24.12. do 2.1. jsou ceny o 20% vyšší oproti ceníku.

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech

Cena za noc

Stan malý

150 Kč

Stan velký

200 Kč

Karavan, obytný automobil

250 Kč

Auto

100 Kč

Moto

60 Kč

Elektrická přípojka

140 Kč

Dospělý

100 Kč

Dítě 

5-12 let

50 Kč


PROVOZNÍ ŘÁD přírodního centra "Údolí volavek"

 1. Provozní řád přírodního centra se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany, srubové chaty, slaměno-hliněný domek, týpí a případně další stavby, které slouží k ubytování osob v areálu přírodního centra Údolí volavek, jejímž provozovatelem je společnost Intillaqta, s.r.o. se sídlem Labská 1112/3, 290 01 Poděbrady, DIČ: CZ07000561.
 2. V prostoru přírodního centra se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí majiteli nebo správci, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.
 3. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.
 4. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 1 měsíc před oznámeným dnem příchodu. V případě zrušení rezervace méně než 1 měsíc před příjezdem host zaplatí 50 % celkové ceny.
 5. Užívání přírodního centra je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hod. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00 hod., prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 7. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 8. Host platí za ubytování předem.
 9. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, odpojit od elektrické sítě vařič a rychlovarnou konvici, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky.
 10. Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
 11. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 12. V době od 22:00 hod. do 8:00 hod. je nutno dodržovat noční klid. Konání kulturních akcí po dohodě s majitelem / správcem přírodního centra.
 13. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených provozovatelem kempu.
 14. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je zakázáno.
 15. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu přírodního centra Údolí volavek mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele areálu. Provozovatel přírodního centra Údolí volavek si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.
 16. V celém areálu přírodního centra Údolí volavek, včetně ubytovacích jednotek je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva, výjimky po dohodě s provozovatelem.
 17. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 18. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů.
 19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.
 20. V přírodním centru není povoleno ubytování domácích mazlíčků (pokud není s ubytovatelem sjednána výjimka)
 21. Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady ani jiné cenné věci hostů, stejně jako za věci volně odložené.
 22. Každý host bere na vědomí, že areál přírodního centra je monitorován bezpečnostním systémem provozovatele a tudíž každý host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto systémem, přičemž s tímto souhlasí.
 23. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupenky host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 24. Provozní řád přírodního centra Údolí volavek je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu. Každá osoba, která poruší Provozní řád, bude z přírodního centra Údolí volavek vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500, - Kč nebo dle skutečné výše.
 25. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.
 26. Host souhlasí s pořízením příležitostných fotografií nebo záznamů např. při kulturních, společenských nebo sportovních akcí, pokud nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje. Pořízené fotografie nebo záznamy budou použity pouze pro marketingové účely provozovatele.
 27. Návštěvník kempu souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci ubytování a prohlašuje, že tyto údaje poskytnul dobrovolně.